کارگاه تعمیرات الکتریک (ترانس)

factory 4

کارگاه ترانسفورماتور در سال 1360 بعنوان بخشی از کارگاه تعمیرات الکتریک در محل آمفی تئاتر کنونی شرکت برق منطقه ای اصفهان کار خود را آغاز نمود.در کارگاه تعمیرات الکتریک علاوه برانواع ترانسفورماتورهای توزیع انواع موتورهای القائی فشارضعیف وفشارقوی نيز تعمير مي گردد.(تعمیر ترانس)

خلاصه قابلیتهای کارگاه ترانسفورماتور شرکت کوشش برق
* تعمیرانواع ترانسفورماتورهای توزیع از 25KVA  تا 2500KVA
* تعمیرانواع ترانسفورماتورهای مخصوص (نظیر ترانسفورماتورهای زمین وترانسفورماتورهای کوره و ترانسفورماتورهای جوش خلاء

* طراحی وساخت انواع ترانسفورماتورهای توزیع تا 500 kVA
* طراحی وساخت انواع ترانسفورماتورهای مخصوص تا قدرت 2 MVA
* طراحی وساخت راکتورهای شنت وسری
* طراحی وساخت دستگاهها و قالبهای بوبین پیچی با قدرت کم
* طراحی وساخت کوره های خشک کن جریان خلاء
* تعمیر ترانسفورماتورهای فوق توزیع 63 / 20 k
*تست وعیب یابی از ترانسفورماتورهای قدرت
*نمايندگي خدمات بعد از فروش ايران ترانسفو

 

عکسهای مربوط به کارگاه ترانس

RizVN Login